MULTI
Du er her: ForsideLovstof

Lovstof

Her finder du de regler, der gælder, hvis du søger erstatning for personskade, som er sket i forbindelse med en straffelovsovertrædelse.

Offererstatningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 18. november 2014.

Lov nr. 486 af 30. april 2019 om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet m.v.)

Bekendtgørelse nr. 824 af 26. juni 2013 af forretningsordnen for Erstatningsnævnet

Erstatningsansvarsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005

 Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til erstatningsansvarsloven og offererstatningsloven

 

E-post til Erstatningsnævnet

erstatningsnaevnet@
erstatningsnaevnet.dk

 

Erstatningsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail e-post Digital Post