MULTI
Du er her: ForsideLovstofHvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Offererstatningsloven trådte i kraft den 1. oktober 1976

Loven bygger på betænkning nr. 751/1975 om erstatning til ofre for forbrydelser.

Lovforslaget findes i Folketingstidende 1975-76, tillæg A, sp. 2485 ff.

Loven blev ændret i 1985.

Det skete på grundlag af betænkning nr. 1019/1984 om retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser.

Lovforslaget findes i Folketingstidende 1984-85, tillæg A, sp. 1419 ff.

Loven er siden ændret væsentligt i 1994, 2001, 2003, 2011 og 2012. 

Lovforslagene til disse lovændringer findes i Folketingstidende 1993-94, tillæg A, sp. 1339 ff., Folketingstidende 2000-01, tillæg A, side 3503 ff., Folketingstidende 2001-02 (2. samling), tillæg A, side 80, Folketingstidende 2010-2011 (Lovforslag nr. 134 - Lov nr. 412 af 9. maj 2011) og Folketingstidende 2011-12 (Lovforslag nr. 10 - Lov nr. 112 af 3. februar 2012). 

Med hensyn til lovændringen i 2001 henvises endvidere til betænkning nr. 1383/2000 om revision af erstatningsansvarsloven m.v.

Med hensyn til lovændringen i 2003 henvises til betænkning nr. 1412/2002 om godtgørelse til efterladte ved dødsfald.

Med hensyn til lovændringen i 2011 henvises til rapport fra december 2010 afgivet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser.

Med hensyn til lovændringen i 2012 henvises til betænkning nr. 1526/2011 om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

E-post til Erstatningsnævnet

erstatningsnaevnet@
erstatningsnaevnet.dk

 

Erstatningsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail e-post Digital Post