MULTI
Du er her: ForsideOfte stillede spørgsmålHvad kan man få erstatning for

Hvad kan man få erstatning for

Erstatningen fastsættes efter reglerne i offererstatningsloven og erstatningsansvarsloven.

Under de enkelte menupunkter kan man læse mere om de enkelte erstatningsposter og beregningen af erstatningen.

Erstatning for tingsskade ydes kun i særlige tilfælde. F.eks. kan der ydes erstatning for tøj og andre sædvanlige personlige ejendele, herunder mindre kontantbeløb, som skadelidte havde på sig, da personskaden skete.

Erstatningssatserne efter erstatningsansvarsloven og offererstatningsloven reguleres en gang om året pr. 1. januar.

For skader, der er sket den 1. juli 2002 og senere, betaler nævnet erstatning med det beløb, der er gældende på udbetalingstidspunktet.

E-post til Erstatningsnævnet

erstatningsnaevnet@
erstatningsnaevnet.dk

 

Erstatningsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail e-post Digital Post