MULTI
Du er her: ForsideForbrydelse i et andet EU-land

Forbrydelse  i et andet EU-land

Hvad skal man gøre, hvis man har været offer for en forbrydelse i et andet EU-land?

Hvis du - f.eks. som turist - har været udsat for en forbrydelse i et andet EU-land, kan Erstatningsnævnet hjælpe dig med at indgive en ansøgning om erstatning til den relevante myndighed i det pågældende EU-land.

Det er ikke Erstatningsnævnet, der behandler din ansøgning og vurderer, om du har krav på erstatning i anledning af forbrydelsen, men nævnet kan være dig behjælpelig med at fremskaffe, udfylde og fremsende ansøgningen. Nævnet kan endvidere give dig en mere generel orientering om mulighederne for at søge erstatning i det pågældende EU-land.

E-post til Erstatningsnævnet

erstatningsnaevnet@
erstatningsnaevnet.dk

 

Erstatningsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail e-post Digital Post