MULTI
Du er her: ForsideÅrsberetninger og praksis mv.Praksis mv.Differencekrav vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne for tjenestemænd

Differencekrav vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne for tjenestemænd

Højesteret har ved dom af 04-04-2014 bestemt, at et differencekrav vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven ikke skal nedsættes med et beløb svarende til, hvad skadelidtes erstatning efter arbejdsskadesikringsloven er nedsat med, som følge af at den skadelidte som tjenestemand er berettiget til tilskadekomstpension (forhøjet tjenestemandspension som følge af tilskadekomsten).

Sagen for Højesteret omhandlede, hvorvidt A’s differencekrav efter erstatningsansvarsloven mod et forsikringsselskab skulle nedsættes med det beløb, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde nedsat A’s erhvervsevnetabserstatning med efter arbejdsskadesikringslovens § 28, hvorefter værdien af erstatningen for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven nedsættes, hvis den tilskadekomne har ret til pension efter lov om tjenestemandspension som følge af arbejdsskaden. Nedsættelsen udgør 2/3 af værdien af det beløb, hvormed tjenestemands-pensionen er forhøjet. Højesteret fandt, at et differencekrav vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven ikke skal nedsættes med et beløb svarende til, hvad den skadelidtes erstatning efter arbejdsskadesikringsloven er nedsat med, som følge af at den skadelidte som tjenestemand er berettiget til tilskadekomstpension.

Erstatningsnævnet har ændret praksis i overensstemmelse med Højesterets dom.

Se dommen, som er refereret i U.2014.2011H, her.Erstatningsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail e-post Digital Post