MULTI
Du er her: ForsideÅrsberetninger og praksis mv.Praksis mv.Højesterets dom af 15-09-2015 vedrørende retten til feriegodtgørelse

Højesterets dom af 15-09-2015 vedrørende retten til feriegodtgørelse

Højesteret har den 15-09-2015 afsagt en dom, hvor en skadelidt, som var udsat for en skade og efterfølgende blev afskediget som følge af sygefravær grundet skaden, fik medhold i, at hun havde krav på at få fastsat sin erstatning for tabt arbejdsfortjeneste med et tillæg på 12,5 % i feriegodtgørelse og værdien af 6. ferieuge. Herefter er ansatte med ret til løn under ferie nu ligestillede med timelønnede.

Skadelidte havde under sin ansættelse i Region X ret til løn under ferie og var ifølge en ansættelsesaftale berettiget til 6. ferieuge.

Det ansvarlige forsikringsselskab afslog at tilkende skadelidte erstatning for tabt arbejdsfortjeneste tillagt feriegodtgørelse og værdien af 6. ferieuge, idet forsikringsselskabet henviste til erstatningsansvarslovens § 2, stk. 1, hvorefter en skadelidt økonomisk skal stilles som om, at skaden ikke er sket. Forsikringsselskabet fandt på denne baggrund, at skadelidte skulle stilles som om, at hun ikke havde været sygemeldt, at ansættelsesforholdet var fortsat i hele ansøgningsperioden, og at hun ikke var blevet opsagt. Forsikringsselskabet udbetalte under henvisning til ovenstående den fulde månedsløn, men afslog at tillægge feriegodtgørelse med 12,5 % og værdien af 6. ferieuge, idet der så ville ske en overkompensation.

Erstatningsnævnet har hidtil fulgt samme praksis som forsikringsselskabet. Nævnet vil fremover træffe afgørelser i overensstemmelse med Højesterets dom.

Såfremt betingelserne for at tilkende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i øvrigt er opfyldt, vil nævnet således tillægge feriegodtgørelse med 12,5 %, uanset om den skadelidte er berettiget til løn under ferie eller er timelønnet. Nævnet vil endvidere tilkende værdien af 6. ferieuge, såfremt det dokumenteres, at ansøger var berettiget til en 6. ferieuge.

For så vidt angår sager, hvor nævnet har afslået at tillægge feriegodtgørelse med 12,5 % og/eller værdien af 6. ferieuge, vil nævnet genoptage disse, såfremt der ansøges herom.

Se Østre Landsrets dom her og Højesterets dom her.


Senest opdateret: 18-11-2015

Til toppen

Erstatningsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail e-post Digital Post