MULTI
Du er her: ForsideOm Erstatningsnævnet

Om Erstatningsnævnet

Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat varetager behandlingen af ansøgninger om erstatning i henhold til offererstatningsloven og hertil knyttede administrative opgaver.

Erstatningsnævnet er nedsat af justitsministeren og består af en formand og en eller flere næstformænd, der tilsammen udgør formandsskabet, og et antal yderligere medlemmer. Ertstatningsnævnets formand og næstformænd skal være landsdommere. Nævnets øvrige medlemmer udnævnes efter indstilling fra henholdsvis Social- og Integrationsministeren og fra Advokatrådet. Medlemmerne udnævnes for 4 år. Genudnævnelse kan finde sted.

Erstatningsnævnet træffer afgørelse efter indstilling fra sekretariatet. I sager vedrørende mindre erstatninger og en række øvrige sager er sekretariatet dog bemyndiget til at træffe afgørelse uden at forelægge sagen for Erstatningsnævnet.

Senest opdateret: 06-11-2012
Udgiver: Erstatningsnævnet

Til toppen

E-post til Erstatningsnævnet

erstatningsnaevnet@
erstatningsnaevnet.dk

 

Erstatningsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail e-post Digital Post