MULTI
Du er her: ForsideOm ErstatningsnævnetSekretariatet

Sekretariatet

Sekretariatet indhenter alle nødvendige oplysninger i sagen og udarbejder et resumé og en indstilling til nævnet om sagens afgørelse. Når en indstilling er udarbejdet, vurderes den af sekretariatschefen og herefter af nævnet, enten ved cirkulation af resuméet og indstillingen blandt nævnets medlemmer eller på et møde.

Særlig oplagte sager afgøres af formanden alene uden forelæggelse for nævnet.

En række sager kan desuden afgøres af sekretariatet alene uden forelæggelse for formanden eller nævnet.

Sekretariatet ledes af en sekretariatschef. Sekretariatschefen skal være jurist, jf. forretningsordenens § 4

Sagsbehandlingen varetages af 12 jurister.

Som sagkyndige konsulenter vedrørende tandskader er overtandlæge Troels B. Folkmar, Aarhus Universitetshospital, og overtandlæge Birgitte Sindrup, Slagelse Tandpleje, tilknyttet Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat.

Sekretariatet hører organisatorisk under Civilstyrelsen.  

Fakturaer til sekretariatet sendes til Civilstyrelsens EAN nr.: 57 98 00 00 65 994.


Erstatningsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail e-post Digital Post