MULTI
Du er her: ForsideOfte stillede spørgsmålHvor lang tid tager en sag i Erstatningsnævnet

Hvor lang tid tager en sag i Erstatningsnævnet

Den almindelige sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet udgør for tiden gennemsnitligt 8-9 måneder, når nævnet modtager en ny ansøgning om erstatning.

Mere end 50 % af de nye sager, nævnet modtager, behandler nævnet dog allerede inden 50 dage efter modtagelsen efter en særlig hurtig procedure, der anvendes i forbindelse med ukomplicerede sager. Det drejer sig bl.a. om sager, hvor der foreligger endelig dom både vedrørende skyldsspørgsmålet og erstatningen.

Sagsbehandlingstiden kan dog variere betydeligt fra sag til sag. Det skyldes bl.a., at der - afhængig af sagens konkrete omstændigheder - kan være behov for at indhente yderligere oplysninger fra f.eks. politiet, læger eller andre myndigheder, ligesom det i sager, hvor der er spørgsmål om varigt mén eller erhvervsevnetab, kan være nødvendigt at forelægge sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

I disse sager, hvor det viser sig nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, eller i sager, hvor der på et senere tidspunkt fremsættes yderligere krav, må der påregnes en ny sagsbehandlingstid, der for tiden er gennemsnitlig 10-12 måneder fra tidspunktet for nævnets modtagelse af oplysningerne/det nye krav. Hvis sagen ikke er færdigbehandlet inden for dette tidsrum, vil nævnet vende tilbage med oplysning om, hvornår nævnet så forventer at vende tilbage i sagen.

Man kan selv bidrage til at forkorte sagsbehandlingstiden ved at fremsende dokumentation for sit erstatningskrav sammen med ansøgningen.

Dokumentationen kan fremsendes til politiet sammen med ansøgningsskemaet, eller, når politiet har videresendt sagen, direkte til nævnet. Dokumentationen kan bestå i lægeerklæring fra egen læge, kvittering for køb af medicin og lignende, erklæring fra arbejdsgiveren m.m.

Hvis en sag ikke kan afgøres endeligt, vil nævnet i en lang række tilfælde have mulighed for at udbetale en del af erstatningen, imens der f.eks. anmodes om dokumentation for de resterende krav.

Senest opdateret: 27-03-2015

Til toppen

E-post til Erstatningsnævnet

erstatningsnaevnet@
erstatningsnaevnet.dk

 

Erstatningsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail e-post Digital Post